Schedule//

ROOM ONE//

Morning / ຕອນເຊົ້າ
10:30 – 11:30

ຈີບສາວແບບຂຸນເສິກເຖົ້າ (ສຳລັບສາຍອ່ອຍ) – ເຈັງ Stella

11:40 – 12:10

ຢາກເປັນນັກພັດທະນາເວັບຕ້ອງຮູ້ຫຍັງແນ່ – ພຸດ

Afternoon / ຕອນບ່າຍ
13:30 – 14:00

ສັນດານຂຸດໄດ້ – ອິນປັນ

14:10 – 14:40

ໂປຣຟາຍດີ ມີໄຊໄປກວ່າເຄິ່ງ – ຈິມມີ້

14:50 – 15:20

Kubernetes – Xang

15:30 – 16:00

ສ້າງເກມດ້ວຍ Unity – Mii

ROOM TWO//

Morning / ຕອນເຊົ້າ
10:30 – 11:30

Women in open data & civic tech

11:40 – 12:10

Study life (not) balance – ສາຄອນ

Afternoon / ຕອນບ່າຍ
13:30 – 14:00

LaoX ແມ່ນຫຍັງ – ກິວ

14:10 – 14:40

ສິລະປະທີ່ເອີ້ນວ່າການຖ່າຍຮູບ – Alittletree

14:50 – 15:20

ຮຽນເກັ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນນາຍ ຮຽນໃຫ້ຕາຍບໍ່ໄດ້ເປັນເສດຖີ – ສາຄອນ

15:30 – 16:00

ເປັນຫຍັງຕ້ອງວາງແຜນອະນາຄົດ – ToToon

ROOM THREE//

Morning / ຕອນເຊົ້າ
10:30 – 11:30

ກາເຟລາວດີແທ້ບໍ່? ເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງນິຍົມກາເຟ

11:40 – 12:10

How to become DJ – ວິນໂດ້

Afternoon / ຕອນບ່າຍ
13:30 – 14:00

Idol 5.0 – ວິນລ້ຽມ

14:10 – 14:40

Start to be C# developer – Mon

14:50 – 15:20

ວິທີປ້ອງກັນ Facebook ໃຫ້ປອດໄພ & Demo: How to hack

ROOM FOUR//

Morning / ຕອນເຊົ້າ

None / ບໍ່ມີ

Afternoon / ຕອນບ່າຍ
13:30 – 14:00

React – Xang

14:10 – 14:40

ວິທີກຽມໂຕເປັນທາດແມວ – Mii

14:50 – 15:20

ຄວາມທ້າທາຍຂອງແມ່ຍິງໃນສາຍເທັກໂນໂລຢີ – Kabee

15:30 – 16:00

ການພັດທະນາເວັບແອັບຮູບແບບ MEAN stack – Vanmixay

ROOM FIVE//

Morning / ຕອນເຊົ້າ

None / ບໍ່ມີ

Afternoon / ຕອນບ່າຍ
13:30 – 14:00

Boardgame: Dungeons & Dragons ເປັນເກມແນວໃດ? – Lunk

14:50 – 15:20

Introduction to Machine Learning – Non