ຫົວຂໍ້ທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນງານບາແຄ້ມ 2015

 

No. Topic Speaker
1 ຮຽນ CG ໃນຫ້ອງນອນ - ນັກກຣາຟຟິກສາຍ 3D Animation ຫນຸ່ມນ້ອຍຂອງລາວ ຜູ່ທີ່ຝຶກຝົນຝີມືຈາກການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ທີ່ຈະມາແລກປ່ຽນແບ່ງປັນປະສົບການໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ນຳ Bob Xaiyavong
2 ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບການປະກັນຊີວິດ Inpan Sanekhamta
3 ລົມກັນຂ້າມໂລກດ້ວຍວິທະຍຸສະໝັກຫຼິ້ນ  ລຸງໂອ້ດຂີ້ໂມ້
4 What is Internet of Thing (IOT) ລຸງໂອ້ດຂີ້ໂມ້
5 ເວົ້າເລື່ອງພາສາລາວ ແລະ ມາສອນພາສາລາວໃຫ້ Google Translate ກັນເທາະ Defago
6 ຖາຍພາບ 360° x 180° Lou
7 ຜີມີແທ້ບໍ່? MiiRio
8 ສຸຂະພາບດີດ້ວຍອາລົມ MiiRio
9 ສົງຄາມສາມກົກ iOS vs. Android vs. Windows MobileTalk.tv & Jettana Drone
10 Health and Fitness. What motivate me? (ENG) Chris Coaching
11 Introduction to Python and flask web framework Noy Sengxayya
12 ເສັ້ນທາງສູ່ການໄດ້ຮັບປະກາດສະນີຍະບັດກຽດນິຍົມ Ting
13 ເບິ່ງຄົນເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ ດຣ. ໄຊຍະເພັດ
14 ການວິເຄາະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອອນລາຍເພື່ອໃຊ້ໃນການຂຽນບົດ, ລາຍງານ ຯລຯ Douangtavanh Kongphaly
15 ຄຶດນອກກອບແບບ 2 ລໍ້ພິຊິດພາກເໜືອລາວ -​ ເຈົ້າຂອງສວນສະຕໍເບີຣີໃນລາວທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປັດຈຸບັນ ທ. ອານຸພົນ
  ແລະ ພົບກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຫນ້າສົນໃຈອື່ນໆອີກໃນງານ